วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       497  

   

วิสัยทัศน์

สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว

 

"บริการด้วยใจ โปร่งใส และเป็นธรรม"