ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการข้าวและบริเวรโดยรอบภายในกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565
  •   2021-09-08 16:13:50    226     7


ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการข้าวและบริเวรโดยรอบภายในกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565


  • bytes