หัวเรือใหญ่กรมข้าวฯ ตรวจเยี่ยมงานเพิ่มศักยภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศมข.นครสวรรค์ ตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตให้ได้ 5,000 ตัน/ปี


    หัวเรือใหญ่กรมข้าวฯ ตรวจเยี่ยมงานเพิ่มศักยภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศมข.นครสวรรค์ ตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตให้ได้ 5,000 ตัน/ปี

   

     วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคของศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเยี่ยมชมโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ โรงงานเพิ่มศักยภาพ โดยมี นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ


  


     นายอาชว์ชัยชาญ กล่าวว่า กรมการข้าวมีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการการผลิตเมล็ดพันธุ์ จึงได้มีโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้น ให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้จากเดิม 86,000 – 96,000 ตัน เป็น 34,000 ตัน รวมได้เป้าหมายการผลิตใหม่เป็น 120,000 ตัน/ปี
     อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า จากโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนั้น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ได้รับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์ และได้รับการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โรงงาน OECE นอกจากนั้นยังได้ชุดเครื่องชั่งบรรจุ พร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติ ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และทดแทนเครื่องจักรเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน มีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ตั้งเป้าว่าจะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้จากเดิม 4,000 ตัน/ปี เป็น 5,000 ตัน/ปี ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมกำลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวให้เพิ่มมากขึ้น


  


    โอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมการข้าวได้มอบทุนการศึกษาให้บุตรของบุคลากรกรมการข้าวเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว และมอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ อีกทั้งได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)​ ส่วนบุคคลให้กับบุคลากรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์