กรมการข้าว บวงสรวงแม่โพสพ สร้างสิริมงคล เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 64


    กรมการข้าว บวงสรวงแม่โพสพ สร้างสิริมงคล เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 64

   


กรมการข้าว บวงสรวงแม่โพสพ สร้างสิริมงคล เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 64


 5 1.6.64 ๒๑๐๖๐๕

5 3.6.64 ๒๑๐๖๐๕ 5 4.6.64 ๒๑๐๖๐๕ 5 5.6.64 ๒๑๐๖๐๕


                           วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 7.09 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมทำบุญพิธีบวงสรวง
บูชาแม่โพสพ เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนา
แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคล รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ประกอบด้วยการไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่
แม่โพสพ ก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์เพื่ออาราธนาศีล รับศีล สมาทานศีล และถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม จากนั้น อธิบดีกรมการข้าวจึงนำคณะบุคลากรกรมการข้าวร่วมถวายสังฆทาน พระจำนวน 9 รูป โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นเจ้าพิธีกรรม ณ บริเวณลานหน้ากรมการข้าว
ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณใน Facebook Fanpage Rice News Channel
                            อธิบดีกรมการข้าว กล่าวหลังพิธีบวงสรวงแม่โพสพว่า ข้าวและชาวนาไทยมีความสำคัญกับประเทศ
ไม่แพ้กับอาชีพอื่น ๆ ด้วยความสำคัญที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างข้าวและชาวนา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 5 มิถุนายน
ของทุกปี เป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" จากเหตุผลที่วันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรรัชกาลที่ 8 พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชา คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนา ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ได้ทรงหว่านข้าวและทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงถือเป็นวันที่เป็นสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทย
                            ทั้งนี้การจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติในปีนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ การเฝ้าระวัง
และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงจัดงานในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2564 ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกรมการข้าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมผ่าน Facebook Fanpage : Rice News Channel และสามารถรับชมงานในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ได้ทาง https://riceday2564.com/ โดยหลังจากสิ้นสุดการจัดงาน
กรมการข้าวจะนำเทปบันทึกการถ่ายทอดสดมาเผยแพร่ไว้ให้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามารับชมหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

5 6.6.64 ๒๑๐๖๐๕