กรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนใหม่


    กรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนใหม่

   


กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนใหม่

       

IMG 8715

IMG 8716   IMG 8723

 

  วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 นางทัศนีย์วรรณ สุริยงหาญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร