หลักสูตร การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันด้วย Cloud Computing
  •   2022-11-29 09:44:32    33     0

HRD

ด้วยสถาบันเกษตราธิการ ได้บันทึกวีดีโอการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ


ลงช่องท่าง Youtude จึงขอประชาสัมพันธ์มายังกรมการข้าว 


เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้าชมหลักสูตรดังกล่าว 


ผู้สนใจเข้ารับชมวิดีโอ คลิ๊ก 


http://www.youtube.com/watch?v=tmor8Uln3zk