ขออนุมัติจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ปี 2566- 2567 ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ครั้งที่ 1/66
  •   2022-10-18 10:44:22    210     127


 


  • bytes