กรมการข้าว สำนักบริหารกลาง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจาการใช้งานซ่อมแซมไม่ได้ พัสดุเสื่อมคุณภาพจากการใช้งานและหมดอายุการใช้งาน ประจำปี 2564
  •   2022-09-12 08:59:33    69     30


กรมการข้าว สำนักบริหารกลาง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจาการใช้งานซ่อมแซมไม่ได้ พัสดุเสื่อมคุณภาพจากการใช้งานและหมดอายุการใช้งาน ประจำปี 2564


  • bytes