ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จากหมวดค่าใช้สอยของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ที่กันสำรองไว้ 10%
  •   2022-08-25 09:53:19    193     115  • bytes