เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ข้าราชการและพนักงานราชการ (โดยอาจารย์เสมอ กาฬภักดี)
  •   2022-06-13 10:49:04    99     0

HRD

รายละเอียดตาม Link คลิ๊ก


https://drive.google.com/file/d/16egP2dWjPmoWgPDCMIxXCPZU9QxYyddv/view?usp=sharing