แจ้งโอนขายบิลเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 จากเงินในหมวดค่าใช้สอยที่กองวิจัยและพัฒนาข้าวได้รับการจัดสรรฯ ให้สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และศูนย์วิจัยข้าว
  •   2022-05-24 10:28:43    106     59  • bytes