สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศและระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
  •   2022-05-23 13:27:43    106     13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศและระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565


  • bytes