สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศและระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
  •   2022-05-23 13:27:08    83     0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศและระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565