ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2022-04-01 10:30:00    79     7


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • bytes