ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2022-04-28 10:25:57    162     0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)