ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตรย์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาและแปลงนาทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  •   2022-04-20 08:35:45    115     5


ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตรย์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาและแปลงนาทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


  • bytes