หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติของบุคลากรภาครัฐ"
  •   2022-01-26 13:18:43    66     4

KM-026 274 21-1-65


  • bytes