ข่าวกิจกรรม


การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการข้าว ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการข้าว ครั้งที่ 1

โดย : สำนักบริหารกลาง วันที่ 2023-01-24 08:54:25

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชการทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชการทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566

โดย : สำนักบริหารกลาง วันที่ 2023-01-19 10:18:11

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญตักบาตร-ขอพรปีใหม่เสริมสร้างสิริมงคล ปี 2566

พิธีทำบุญตักบาตร-ขอพรปีใหม่เสริมสร้างสิริมงคล ปี 2566

โดย : สำนักบริหารกลาง วันที่ 2023-01-06 10:58:13

อ่านต่อ...

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในรูปแบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในรูปแบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

โดย : สำนักบริหารกลาง วันที่ 2022-12-23 09:06:13

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โดย : สำนักบริหารกลาง วันที่ 2022-12-06 08:49:22

อ่านต่อ...

การประชุมเพื่อคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

การประชุม เพื่อคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

โดย : สำนักบริหารกลาง วันที่ 2022-11-30 10:39:45

อ่านต่อ...

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พนักงานราชการ)

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พนักงานราชการ)

โดย : สำนักบริหารกลาง วันที่ 2022-11-29 15:01:39

อ่านต่อ...

หัวเรือใหญ่กรมข้าวฯ ตรวจเยี่ยมงานเพิ่มศักยภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศมข.นครสวรรค์ ตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตให้ได้ 5,000 ตัน/ปี

หัวเรือใหญ่กรมข้าวฯ ตรวจเยี่ยมงานเพิ่มศักยภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศมข.นครสวรรค์ ตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตให้ได้ 5,000 ตัน/ปี

โดย : สำนักบริหารกลาง วันที่ 2021-09-06 15:56:47

อ่านต่อ...

กรมการข้าว ลุยพัฒนาบุคลากร สร้างผู้นำยุค 4.0

กรมการข้าว ลุยพัฒนาบุคลากร สร้างผู้นำยุค 4.0

โดย : สำนักบริหารกลาง วันที่ 2021-08-16 14:05:44

อ่านต่อ...

กรมการข้าว บวงสรวงแม่โพสพ สร้างสิริมงคล เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 64

กรมการข้าว บวงสรวงแม่โพสพ สร้างสิริมงคล เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 64

โดย : สำนักบริหารกลาง วันที่ 2021-06-08 11:17:02

อ่านต่อ...

กรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนใหม่

กรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนใหม่

โดย : สำนักบริหารกลาง วันที่ 2021-06-08 11:07:39

อ่านต่อ...

กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

โดย : สำนักบริหารกลาง วันที่ 2021-06-07 15:03:37

อ่านต่อ...