ประชาสัมพันธ์ บริหารงานบุคคล


การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ AI&IoT Summit (Online Conference)

A-365 790 8-3-65

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-03-11 13:57:44    37     1 

การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy & Security 2022 (Online Conference)

A-364 789 8-3-65

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-03-11 13:55:17    33     0 

หลักสูตร Information Technology & Management Professional Training program ประจำปี 2565

A-363 745 4-3-65

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-03-11 13:52:59    37     0 

หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 4

A-355 477 7-2-65

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-02-10 13:53:07    47     1 

หลักสูตร Data Governance Framework Workshop in Practice

A-352 251 20-1-65

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-01-24 09:56:45    50     1