ประชาสัมพันธ์ บริหารงานบุคคล


หลักสูตร Data Quality Management for Data Governance in the 5g era #2

A-421 3135 14-9-65

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-09-16 15:44:54    18     2 

หลักสูตร Executive Cyber Resilience Program

A-418 2874 29-8-65

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-09-01 10:21:28    15     1 

หลักสูตร Data Discovery by Data Cataloging in the 5G Era

A-416 2838 25-8-65

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-09-01 10:18:20    15     1 

หลักสูตร Al for Government Digital Transformation

A-400 2289 18-7-65

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-07-22 14:58:32    19     1