ประชาสัมพันธ์ บริหารงานบุคคล


การประชุม Thailand Quality conference & the23 symposium on tqm-best practices in thailand ปี 2565

A-438 3493 11-10-65

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-10-21 15:13:25    14     1 

หลักสูตร Data Science and open data for governmental management level

A-433 3551 17-10-65

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-10-19 09:34:48    18     2 

หลักสูตร Development Administrator in Digital Era (DAD) รุ่นที่ 7

A-428 3328 29-9-65

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-10-11 11:09:19    15     1