เอกสาร เงินงบประมาณ


ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ 30/66

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-12-22 13:08:34    127     131 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกรมการข้าว ครั้งที่ 23/66

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-12-14 10:09:09    137     230 

ขอโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 17/66

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-12-07 10:58:12    146     114 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกรมการข้าว ครั้งที่15/66

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-12-07 10:53:40    96     90