เอกสาร เงินงบประมาณ


การจัดสรรงบประมาณพนักงานราชการ (ค.42/65)

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2021-12-27 09:02:25    94     29 

ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการปลูกข้าว 1 ไร่ 6 ตัน (ค.41/65)

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2021-12-22 14:17:15    92     30 

ขออนุมัติโอนเงินจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2021-12-16 09:17:23    157     50 

ของบประมาณค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ค.35/65)

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2021-12-09 13:13:56    103     16 

ขอความอนุเคราะห์โอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม (ค.32/65)

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2021-11-30 14:54:46    214     74