เอกสาร เงินงบประมาณ


แก้ไขกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ 2566

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2023-01-27 11:18:02    132     87 

รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2023-01-26 16:27:04    82     48 

ส่งใบโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 43/66

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2023-01-19 12:52:56    26     83 

ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ 40/66

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2023-01-13 15:29:43    95     55