การติดต่อ


  •   2021-03-10 14:25:10    298  

ที่อยู่

สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์

0-2561-2370

แฟกซ์

0-2561-3236

อีเมล์

bca_rd@rice.mail.go.th