การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (งบดำเนินงาน)

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (งบดำเนินงาน)


ตามรายละเอียดแนบ...

1.เอกสารอนุมัติ...คลิก

2.รหัสงบประมาณ...คลิก

3.รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ...คลิก