กลุ่มประชาสัมพันธ์

บุคลากรกลุ่มประชาสัมพันธ์

 

pr 001

นายวิฑูรย์  ไทยถาวร
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2561-2070
โทรสาร 0-2561-2405
E-mail : -

 

pr002

นางอรทัย  เตชะฤทธิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
โทร. 0-2561-2070
โทรสาร 0-2561-2405
E-mail : -

 

 

 

 

 

 

 

pr003

นางอุมา  ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
โทร. 0-2561-2070
โทรสาร 0-2561-2405
E-mail : -

 

pr 004

นางสาวณภิญา  มุสิกะรักษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ
โทร. 0-2561-2070
โทรสาร 0-2561-2405
E-mail : -

  

  

pr 005

นายสุรชัย  ดีรื่น
ตำแหน่ง นายช่างภาพปฎิบัติงาน
โทร. 0-2561-2070
โทรสาร 0-2561-2405
E-mail : -

 

pr 006

นางสาววริศรา  ทรัพย์เกษม
ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
โทร. 0-2561-2070
โทรสาร 0-2561-2405
E-mail : -

 

13840371 514864192051191 1159633684 o

นายวชิรวิทย์  บุญสุข
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2561-2070
โทรสาร 0-2561-2405
E-mail : -

 

13840371 514864192051191 1159633684 o

นายสุรินทร  ดำดิน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2561-2070
โทรสาร 0-2561-2405
E-mail : -

 

pr009

นางอรวรรณ  หุ่นทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 0-2561-2070
โทรสาร 0-2561-2405
E-mail : -