Display # 
Title Author Hits
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมการข้าว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน Written by Super User 314
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมการข้าว Written by สำนักบริหารกลาง 1216
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล Written by สำนักบริหารกลาง 659
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล Written by สำนักบริหารกลาง 1177