Display # 
Title Author Hits
กรมการข้าว จัดพิธีมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 Written by สำนักบริหารกลาง 1339
กรมการข้าว สานสัมพันธ์งานป่าไม้ไทย ครบรอบ 120 ปี Written by สำนักบริหารกลาง 1223
กรมการข้าวเข้ารับเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม Written by สำนักบริหารกลาง 2799
สำนักบริหารกลางให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าวคนใหม่ Written by สำนักบริหารกลาง 1142
สำนักบริหารกลางร่วมทำบุญสำนักและบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของให้เด็กพิการ ณ บ้านนนทภูมิ Written by สำนักบริหารกลาง 1460
สำนักบริหารกลาง มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารกรมการข้าว Written by สำนักบริหารกลาง 1235
สำนักบริหารกลางจัดโครงการสัมมนา กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ด้านงานสารบรรณ และการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล Written by สำนักบริหารกลาง 1659
กรมการข้าว โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางลงพื้นที่ ณ วัดบึง (พระอารามหลวง) เพื่อเตรียมการสำหรับพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมการข้าว ประจำปี 2559 Written by สำนักบริหารกลาง 1597