กรมการข้าวจัดงาน “น้อมรำลึก 43 ปี รับเสด็จ และครบรอบ 66 ปี ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่”

DSC 3854 01กรมการข้าวจัดงาน “น้อมรำลึก 43 ปี รับเสด็จ  และครบรอบ 66 ปี ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่”

 

กรมการข้าวจัดงาน “น้อมรำลึก 43 ปี รับเสด็จ

และครบรอบ 66 ปี ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่”

A1 001

 

         วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว ได้รับมอบหมายจาก นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน น้อมรำลึก 43 ปี รับเสด็จ และครบรอบ 66 ปี ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีแขกผู้มีเกียรติและเกษตรกรกว่า 500 คนมาร่วมงาน

         การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อกรมการข้าวและศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2519 พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เพื่อทอดพระเนตรการปลูกข้าวสาลีและข้าวบาเล่ย์ และตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ พระองค์ได้ทรงงานต่างๆ เพื่อพัฒนาข้าวของประเทศ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงขวัญให้ชาวนาผู้ปลูกข้าวมีขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพ จนได้รับการถวายพระสมัญญานามเป็น พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

         ทั้งนี้ ตลอด 66 ปี ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ได้วิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวและธัญพืชเมืองหนาวอย่างต่อเนื่อง มีพันธุ์ข้าวโดดเด่น เช่น ข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ข้าวเจ้าขาวเชียงใหม่ กข39 ข้าวสาลีฝาง 60 เป็นต้นเพื่อสร้างรายได้และความกินดีอยู่ดี ตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านอาหารในภาคเหนือ

         ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ผลงานวิจัยและพัฒนาข้าว การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตั้งแต่กระบวนการผลิตข้าวจนถึงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประกวดพันธุ์ข้าวและข้าวหลาม การออกร้านสินค้าอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือ เป็นต้น

 

ชัชพร มานะกิจ : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว