ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ร่วม “งานกาชาด ประจำปี 2561”

h 23.11.61 ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ร่วม“งานกาชาด ประจำปี 2561”

 m

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิเช่น นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกรมการข้าวเข้าร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับงานกาชาดประจำปีนี้ เป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลที่สภากาชาดไทย ร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี ๒๔๖๖ จนถึงปัจจุบัน จะมีเว้นว่างในบางปีตามสถานการณ์ของบ้านเมือง โดยปีนี้งานกาชาดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม" ในสวนสวยใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยรูปแบบย้อนอดีตของการจัดงานกาชาด ในยุคสมัยก่อนที่ได้รวบรวมความบันเทิงและความสนุกสนานมากมาย แต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของกิจกรรม รื่นเริงเพื่อการกุศลที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสภากาชาดไทย

สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ นี้ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ พระบรมราชูปถัมภก ๖ แผ่นดิน ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์ กระบวนรถแห่กาชาด การจัดแสดงนิทรรศการว่าวไทยโบราณ การประกวดขวัญใจงานกาชาด การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงจากศิลปินจากทุกค่ายทุกสังกัด สารพันโชว์หลากหลายบนเวทีกลาง การสอยดาว เสี่ยงโชค ชิงรางวัล จากหน่วยงานที่ร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ กว่า ๔๕ หน่วยงาน

ภายในงาน พบกับตู้บริจาคขนาดใหญ่ที่บอกเล่าภารกิจทั้ง ๔ ด้าน ของสภากาชาดไทย ประกอบด้วย
การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ให้ประชาชนทุกท่านได้ร่วมบริจาคเงินผ่านตู้บริจาคดังกล่าวและบอกบุญในสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
“ทำดีพี่ขอแชร์” เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย “เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดประจำปีที่สวนลุมพินี”

สภากาชาดไทยจึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ทบทวนความประทับใจ และสร้างความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔ กรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวกไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามภารกิจของสภากาชาดไทย

ในส่วนของกรมการข้าวจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากข้าวเพื่อสุขภาพ (ข้าวปลอดภัย - ข้าวอินทรีย์) อาทิเช่น ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวเหนียวดำลืมผัว ข้าวสามสี ข้าวเจ็ดสี สินค้าแปรรูปจากข้าว อาทิเช่น จมูกข้าวกล้องพร้อมดื่ม น้ำข้าวหอม (ทำจากข้าวลืมผัว) ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก เวชสำอางค์นาโน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

                  

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน