ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางพบปะชาวบ้านในพื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน

174809 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางพบปะชาวบ้านในพื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน

 174812

174809

         เมื่อวันที่ 27ตุลาคม 2561 ณ บริเวณพื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว ร่วมให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางพบปะชาวบ้านในพื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน

         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างพบปะพบชาวบ้านในพื้นทีป่า เขตอุทยานแห่งชาติศรีน่านอาทิ ชาวบ้านจากหมู่บ้านบ้านนาเลา  และบ้านวนาไพร  โดยให้แนวคิดยึดหลักตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ คนอยู่กับป่า ทั้งนี้การบริหารจัดการจึงต้องคำนึงถึงความพอดีที่ให้ทั้งชาวบ้าน ภาคเอกชน และรัฐอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ชาวบ้านต้องไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่า  ขณะที่ภาครัฐจะเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฏหมายมากก็ไม่ได้