ผอ.สบก. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จังหวัดตรัง

25477ผู้อำนวยการสำนักบริการ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จังหวัดตรัง

page

        วันที่ 17 สิงหาคม 2560  นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริการ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง  จ.ตรัง โดยมีนางพิมลนาฏ  เสนี  ประธานศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ