สำนักบริหารกลาง จัดการประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน

h1สำนักบริหารกลาง จัดการประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน

h2

h3

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว จัดการประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป้นประธานในการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ กรมการข้าว