สำนักบริหารกลางลงพื้นที่ ตรวจ 5ส. ณ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

DSC03312 สำนักบริหารกลางลงพื้นที่ ตรวจ 5ส. ณ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

 DSC03312

DSC03324  DSC03300

DSC03317  DSC03336  DSC03338

DSC03318 DSC03326  DSC03343

สำนักบริหารกลางลงพื้นที่ ตรวจ 5ส. ณ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว นำโดยนายสิริยศ แก้วศรีสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจ/ติดตามกิจกรรม 5ส ณ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์