ผอ.สบก ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ศมข.นครสวรรค์

IMG 5224 Copy  ผอ.สบก ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ศมข.นครสวรรค์

IMG 5213 Copy

IMG 5214 Copy  IMG 5227 Copy

IMG 5217 Copy  IMG 5219 Copy  IMG 5213 Copy

 

ผอ.สบก ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ศมข.นครสวรรค์

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางทัศนีย์วรรณ สุริยงหาญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยมีนายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหา / อุปสรรค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์