สำนักบริหารกลางร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวคนใหม่

DSC 0906 Copy สำนักบริหารกลางร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวคนใหม่

DSC 0908 Copy

DSC 0906 Copy  DSC 0917 Copy

สำนักบริหารกลางร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวคนใหม่

            นางทัศนีย์วรรณ สุริยงหาญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นำเจ้าหน้าที่ในสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโอวาท ยิ่งลาภ ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว