กรมการข้าว โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางลงพื้นที่ ณ วัดบึง (พระอารามหลวง) เพื่อเตรียมการสำหรับพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมการข้าว ประจำปี 2559

110746

กรมการข้าว โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางลงพื้นที่ ณ วัดบึง (พระอารามหลวง)
เพื่อเตรียมการสำหรับพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมการข้าว ประจำปี 
2559

 page 3

     วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางพร้อมด้วยนายธีระพงษ์ พุทธรักษา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ลงพื้นที่ ณ วัดบึง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อเตรียมการสำหรับพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมการข้าว ประจำปี 2559     

                                                 

วริศรา ทรัพย์เกษม ข่าว/ภาพ