สำนักบริหารกลาง มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารกรมการข้าว

IMG 0080

สำนักบริหารกลาง มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารกรมการข้าว

 29.12.58

   สำนักบริหารกลาง นำโดยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางพร้อมด้วยบุคลากรกรมการข้าว ร่วมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารกรมการข้าว