สำนักบริหารกลางร่วมทำบุญสำนักและบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของให้เด็กพิการ ณ บ้านนนทภูมิ

DSC 0096 Fotor

สำนักบริหารกลางร่วมทำบุญสำนักและบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของให้เด็กพิการ ณ บ้านนนทภูมิ

 DSC 0110 Fotor Collage

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริกลาง และคณะบุคลากรสำนักบริหารกลางได้มีการทำบุญสำนักบริหารกลาง และบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของให้เด็กพิการ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด หรือ บ้านนนทภูมิ