สำนักบริหารกลางให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าวคนใหม่

congrats Fotor

สำนักบริหารกลางให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าวคนใหม่

 congrat Fotor

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผุ้อำนวยการสำนักบริหารกลางและบุคลากรกรมการข้าว ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมการข้าวคนใหม่

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง