กรมการข้าวเข้ารับเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

1

กรมการข้าวเข้ารับเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558

ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 555

       เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นผู้แทนกรมการข้าวเข้ารับเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

     โดยกรมการข้าวมีกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ วัดบางกระเบาตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558

วริศรา ทรัพย์เกษม : ภาพ/ข่าว