Display # 
Title Author Hits
ผอ.สบก. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จังหวัดตรัง Written by สำนักบริหารกลาง 184
กรมการข้าวจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ ศมข.ราชบุรี Written by สำนักบริหารกลาง 229
สำนักบริหารกลาง จัดการประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน Written by สำนักบริหารกลาง 254
กรมการข้าว จัดพิธีมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 Written by สำนักบริหารกลาง 581
กรมการข้าว สานสัมพันธ์งานป่าไม้ไทย ครบรอบ 120 ปี Written by สำนักบริหารกลาง 525
กรมการข้าวเข้ารับเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม Written by สำนักบริหารกลาง 1654
สำนักบริหารกลางให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าวคนใหม่ Written by สำนักบริหารกลาง 470
สำนักบริหารกลางร่วมทำบุญสำนักและบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของให้เด็กพิการ ณ บ้านนนทภูมิ Written by สำนักบริหารกลาง 657
สำนักบริหารกลาง มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารกรมการข้าว Written by สำนักบริหารกลาง 487
สำนักบริหารกลางจัดโครงการสัมมนา กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ด้านงานสารบรรณ และการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล Written by สำนักบริหารกลาง 861