เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว

 

"บริการด้วยใจ โปร่งใส และเป็นธรรม"