Black Ribbon
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

กรมการข้าว จัดพิธีมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

Read more

กรมการข้าว สานสัมพันธ์งานป่าไม้ไทย ครบรอบ 120 ปี

Read more

กรมการข้าว โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางลงพื้นที่ ณ วัดบึง (พระอารามหลวง)เพื่อเตรียมการสำหรับพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมการข้าว ประจำปี 2559

Read more

สำนักบริหารกลางจัดโครงการสัมมนา กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ด้านงานสารบรรณ และการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล

Read more

สำนักบริหารกลาง มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารกรมการข้าว

Read more

สำนักบริหารกลางร่วมทำบุญสำนักและบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของให้เด็กพิการ ณ บ้านนนทภูมิ

Read more

สำนักบริหารกลางให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าวคนใหม่

Read more

กรมการข้าวเข้ารับเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

Read more
อ่านต่อ

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (24)