ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ผอ.สบก.ร่วมชมแปลงและเสนอข้อคิดเห็นข้าวสายพันธุ์ดีเด่น ศวข.ปทุมธานี

Read more

ผู้อำนวยการสำนักบริการ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จังหวัดตรัง

Read more

กรมการข้าวจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี  ธงชาติไทย ณ ศมข.ราชบุรี

Read more

สำนักบริหารกลาง จัดการประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน

Read more

กรมการข้าว จัดพิธีมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

Read more

กรมการข้าว สานสัมพันธ์งานป่าไม้ไทย ครบรอบ 120 ปี

Read more

กรมการข้าว โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางลงพื้นที่ ณ วัดบึง (พระอารามหลวง)เพื่อเตรียมการสำหรับพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมการข้าว ประจำปี 2559

Read more

สำนักบริหารกลางจัดโครงการสัมมนา กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ด้านงานสารบรรณ และการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล

Read more

สำนักบริหารกลาง มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารกรมการข้าว

Read more

สำนักบริหารกลางร่วมทำบุญสำนักและบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของให้เด็กพิการ ณ บ้านนนทภูมิ

Read more

สำนักบริหารกลางให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าวคนใหม่

Read more

กรมการข้าวเข้ารับเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

Read more
อ่านต่อ